fredag den 26. august 2016


Klokken seks morgen
Endnu ingen i vandet
Bortset fra månen

Morning six o'clock
Still no one in the water
Except for the moon