fredag den 15. januar 2016Død, siger sneen
Græd ikke, siger fuglen
Den hvide solsort

Death, says the snow
Don't cry, says the bird
The white blackbird