fredag den 26. august 2016


Klokken seks morgen
Endnu ingen i vandet
Bortset fra månen

Morning six o'clock
Still no one in the water
Except for the moon

søndag den 20. marts 2016

Jeg har netop besøgt Berlin og set resterne af Muren ved Bernauer Strasse. Så lavede jeg denne tegning.

I have just visited Berlin and seen the remains of The Wall at Bernauer Strasse. Then I did this drawing.


fredag den 15. januar 2016Død, siger sneen
Græd ikke, siger fuglen
Den hvide solsort

Death, says the snow
Don't cry, says the bird
The white blackbird